Reino 
de Cristo
Schola 
Cordis Iesu
Movimiento Eucarístico 
Juvenil

Red Mundial de Oración del Papa

Apostolado de la Oración - España

— Intencions del Papa —

El Sant Pare confia cada mes a la seva Xarxa Mundial d'Oració (Apostolat de l'Oració) una intenció de pregària que expressa les seves preocupacions per la humanitat i l'Església.

A més de coprometre's a pregar per elles, l'Apostolat de l'Oració es fa responsable de difondre-les arreu.