Reino 
de Cristo
Schola 
Cordis Iesu
Movimiento Eucarístico 
Juvenil

Red Mundial de Oración del Papa

Apostolado de la Oración - España

— Pas 1: En el principi, l'Amor —

La Paraula primera i permanent a la nostra vida de fe és l'Amor etern del Pare. És el que Ell contínuamente ens està volent comunicar i queda refelxat en tot el que fa per nosaltres cada dia: T'estimo.

És la seva essència, "Déu és Amor" (1Jn 4,8), no pot no estimar-nos. Amor és la forma amb què Déu ens mira i acompanya sempre, independentment del rumb que hagi pres la nostra vida; encara que ens haguem allunyat d'Ell pel pecat. El seu Amor és incondicional i incommovible. És el principi i el fonament del nostre camí espiritual, ja que la nostra vida comença gràcies al seu Amor, és sostinguda pel Ell i un dia serà rebuda en el seu Amor. reconèixer aquest amor ens porta a correspondre'l.

"T'estimo amb un amor etern" (Jer 31,3)

"¿Pot oblidar-se una mare del seu infantó, pot deixar d'estimar el fill de les seves entranyes? Però, ni que alguna l'oblidés, jo mai no t'oblidaria. Et duc gravada a les palmes de les mans" (Is 49,15)

"L'amor consisteix en això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ens ha estimat primer i ha enviat el seu Fill" (1Jn 4,10)

"Ens escollí en ell abans de crear el món" (Ef 1,4)

"Res de l'univers creat no ens podrà separar de l'amor de Déu que s'ha manifestat en Jesucrist, Senyor nostre" (Rm 8,39)