Reino 
de Cristo
Schola 
Cordis Iesu
Movimiento Eucarístico 
Juvenil

Red Mundial de Oración del Papa

Apostolado de la Oración - España

— Una xarxa mundial d'oració i servei
atenta a les necessitats de la humanitat  —

L'Apostolat de l'Oració és una xarxa mundial d'oració al servei dels desafiaments de la humanitat i de la missió de l'Església que reconeixem en les intencions mensuals d'oració proposades pel Papa. Aquestes intencions expressen les preocupacions del Sant Pare sobre el món i l'Església d'avui, i han d'orientar la nostra pregària i la nostra acció durant aquest mes. Aquesta xarxa està formada pels que mitjançant l'oferiment quotidià de les seves vides es fan disponibles per col·laborar en la missió de Crist Ressuscitat, en qualsevol situació o estat de vida en què es trobin. 


La crida a la missió és el foc que ens fa apòstols enviats des del Cor del Pare al cor del món. Són convidats a aquesta xarxa en primer lloc catòlics de diferents països i cultures, de diverses famílies i sensibilitats espirituals. La riquesa i varietat de la tradició de l'Apostolat de l'Oració es posa al servei de la unitat de l'Església. Altres també són convidats a formar part d'aquesta xarxa de maneres diferents: els desafiaments que impliquen les intencions del Papa ens obren a col·laborar amb altres cristians i amb tota persona desitjosa de pau i fraternitat al món.